Andelslejligheder: Leifsgade

Andelsboliger, andelslejligheder Leifsgade, Islands Brygge. Oversigt over andelsboligforeninger på Bryggen.